Amatā uz trešo termiņu ievēlēts Barševskis

Barševskis Rektoru padomes priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts vienbalsīgi – par viņu balsoja 29 klātesošie padomes locekļi. Viņš bija vienīgais kandidāts uz šo amatu, kas liecinot par citu augstskolu vadītāju augsto viņa līdzšinējās darbības novērtējumu un apliecina uzticēšanos Rektoru padomes priekšsēdim arī turpmāk.

Barševskis ir bioloģijas zinātņu doktors, profesors, vairāku profesionālo asociāciju biedrs un vairāku desmitu zinātnisko publikāciju autors. Viņš darbojas vairāku zinātnisko žurnālu redkolēģijās, bijis viens no dibinātājiem un joprojām aktīvi veido “SCOPUS” un citās starptautiskajās datubāzēs iekļautos un indeksētos žurnālus “Baltic Journal of Coleopterology” un “Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis”.

Latvijas rektoru padomē ir 33 locekļi, tostarp sešu Latvijas Universitāšu rektori, kā arī valsts un privāto augstskolu vadītāji. Padomes vadītājs tiek pārvēlēts ik pēc diviem gadiem. Pirmo reizi padomes priekšsēdētāja amatā Barševskis tika ievēlēts 2010.gada janvārī, bet otro reizi 2012.gada janvārī. Līdz ar to šā gada sākumā beidzās noteiktais amata izpildes termiņš, un priekšsēdētāju bija jāpārvēl.

Daugavpils Universitātes kolektīvs sveic rektoru ar atkārtotu ievēlēšanu rektoru padomes priekšsēdētāja amatā.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar