“Altum” uzņēmējiem piešķīrusi 48,1 miljonu eiro

ALTUM pagājušajā gadā piešķīra aizdevumus kopumā sešās uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmās, kas paredzētas biznesa uzsācējiem, mazajiem un vidējiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem. 2014.gadu ALTUM noslēdza ar 1,75 miljonu eiro peļņu.

ALTUM valdes priekšsēdētājs Rolands Paņko: “Programmu realizācijas statistika apliecina, ka pieprasījums pēc aizdevumiem uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmās saglabājas stabili augsts. Piemēram, aizvadītajā gadā biznesa uzsācēju projektu īstenošanai piešķirti 5,9 miljoni eiro, kas ir par 30% vairāk nekā gadu iepriekš. Būtiski pieaugusi arī lauksaimnieku interese par lauksaimniecības zemes iegādes aizdevumiem – salīdzinot ar 2013.gadu, pagājušajā gadā šim mērķim piešķirtā finansējuma apjoms pieaudzis par aptuveni 50%. Aizvadītajā gadā ALTUM kļuva par AS “Attīstības finanšu institūcija” koncerna uzņēmumu, vienlaikus veicot sagatavošanās darbus, lai šā gada aprīlī, kopā ar pārējiem AFI koncerna uzņēmumiem – Latvijas Garantiju aģentūru un Lauku attīstības fondu – izveidotu vienotu attīstības finanšu institūciju. Esošajā ALTUM klientu apkalpošanas reģionālajā tīklā tiks apkalpotas arī LGA un LAF piedāvātās atbalsta programmas, kas klientiem būs ērtāk un sniegs plašākas iespējas. Apvienotajā uzņēmumā turpināsim esošo valsts atbalsta programmu īstenošanu, tai skaitā mājokļu galvojumu programmu ģimenēm ar bērniem, kurā sadarbībā ar mūsu partneriem komercbankām uz šā gada 26.martu valsts galvojums piešķirts jau 50 ģimenēm. Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju strādājam pie valsts atbalsta programmas daudzdzīvokļu māju siltināšanai, kā arī plānojam virkni citu atbalsta programmu, kuras tiks īstenotas 2014. – 2020.gada plānošanas periodā”.

2014.gada beigās ALTUM aktīvu apjoms bija 252,7 miljoni eiro, bruto kredītportfeļa apjoms bija 200,4 miljoni eiro.

Turpinot darbības optimizāciju, ALTUM administratīvās izmaksas 2014.gadā salīdzinot ar 2013.gadu, samazinājās par 15,1% jeb 0,8 miljoniem eiro. ALTUM saglabā augstus finanšu stabilitāti raksturojošos rādītājus. ALTUM kapitāls un rezerves 2014.gada 31.decembrī bija 78,9 miljoni eiro.

Šobrīd aktīvo atbalsta programmu ietvaros, kopš 2009.gada, ALTUM dažādām uzņēmēju vajadzībām piešķīrusi 479 miljonus eiro, atbalstīti vairāk nekā 6300 Latvijas uzņēmēju projekti, palīdzot saglabāt esošās un radot tūkstošiem jaunu darbavietu. Kopumā lielākais piešķirto aizdevumu skaits ir lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē – 41% no kopējā aizdevumu skaita. Otra lielākā nozare ir apstrādes rūpniecība (20% no kopējā aizdevumu skaita), kurai seko tirdzniecība (14%). 39% no piešķirtā aizdevumu apjoma ir projektiem Rīgas reģionā, 20% – projektiem Vidzemē, 17% – Zemgalē, 15% – Kurzemē, bet Latgalē – 9% no kopējā aizdevumu apjoma.

ALTUM īstenotajās valsts atbalsta programmās 2015.gadā uzņēmējiem vēl ir pieejami vairāk nekā 35 miljoni eiro. ALTUM finansējums paredzēts uzņēmējdarbības jomām, kurās finanšu tirgus nesniedz finansējumu pietiekamā apjomā.

Lasi vēl

TOP Komentāri

avatar

Populāri

Runā

Jaunākais

Interesanti

Nejauši