Aktuālākā informācija saistībā ar saslimšanu ar COVID–19 (27.02.2020.)

Mainīs kārtību, kādā nodrošinās laboratorisko izmeklēšanu personai ar aizdomām par saslimšanu ar COVID–19. Paplašinās teritoriju sarakstu, uz kurām attiecas īpašas piesardzības pasākumi

 • Īpaši piesardzības pasākumi attieksies arī uz Itālijas Emīlijas – Romanjas un Pjemontas apgabaliem, Japānu un Singapūru

 • Analīzes izmeklējumu veikšanai vieglu saslimšanas simptomu gadījumā ārstniecības persona paņems bez pacienta stacionēšanas

 • Informācija par izmeklējumu rezultātiem tiks sniegta 24 stundu laikā

 • Saslimšanas gadījumā SPKC uzsāks epidemioloģisko izmeklēšanu

Šodien, 27. februārī, Valsts operatīvā medicīniskā komisija lēma paplašināt sarakstu ar koronavīrusa izraisītās slimības COVID–19 skartajām valstīm un teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši piesardzības pasākumi. No rītdienas, 28. februāra, būs mainīts arī dienestu rīcības algoritms, kā tiks nodrošināta laboratoriskā izmeklēšana personai, kura atgriezusies no kādas šīm teritorijām un kurai ir vieglas elpceļu infekcijas pazīmes.

No 28. februāra īpaši piesardzības pasākumi būs attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no:

 • Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas – Romanjas, Pjemontas apgabaliem;
 • Japānas;
 • Singapūras;
 • Dienvidkorejas;
 • Irānas;
 • Ķīnas.

Turpmāk personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi – paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, – ir jāzvana uz 113, bet analīžu veikšanai šīs personas netiks uzreiz vestas uz Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu (RAKUS) vai Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS). Tā vietā pie personām ar vieglas elpceļu infekcijas pazīmēm vienas dienas laikā dosies ārstniecības persona, kura paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei, bet pati persona paliks mājās. Ja personai būs smagas elpceļu infekcijas pazīmes, tostarp apgrūtināta elpošana, NMPD šo personu nogādās stacionārā.

Par izmeklējumu rezultātiem laboratorija informēs pacientu un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Persona informāciju par izmeklējumu rezultātiem saņems 24 stundu laikā.

Ja izmeklējumu rezultāti uz COVID–19 būs negatīvi, personai tiks noteikts mājas režīms līdz pilnīgai slimības pazīmju izzušanai. Pēc telefoniskas saziņas ģimenes ārsts izsniegs darbnespējas lapu. Ja izmeklējumu rezultāti apstiprinās saslimšanu ar COVID–19, NMPD pacientu nogādās RAKUS vai BKUS.

Saslimšanas gadījumā SPKC uzsāks epidemioloģisko izmeklēšanu un apzinās iespējamās kontaktpersonas, kas varētu būt bijušas saskarsmē ar saslimušo.

NMPD brigādes, kas dosies paņemt analīžu materiālus laborotorai izmeklēšanai, strādās katru dienu no pulksten 8:00 līdz 22:00, un uz šo brigāžu darbu netiks attiecināti Ministru kabineta noteikumos noteiktie NMPD brigāžu ierašanās laiki uz izsaukumiem dzīvībai bīstamās situācijās. Analīžu materiālu piegāde laboratorijai notiks atkarībā no brigādei izstrādātā loģistikas maršruta un darba apjoma.

Kā rīkoties, atgriežoties no koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām

Iedzīvotājiem, kuri šobrīd plāno doties uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši piesardzības pasākumi – Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu, Japānu, Singapūru, kā arī Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas – Romanjas un Pjemontas apgabaliem, speciālisti iesaka izvērtēt ceļojuma nepieciešamību un ceļojuma laikā ievērot vispārējos profilakses pasākumus, kā arī sekot līdzi vietējo varas iestāžu norādījumiem.

Ceļotājiem, kuri atgriežas no šīm vietām, jānovēro sava veselība turpmākās 14 dienas. Parādoties saslimšanas simptomiem – paaugstinātai ķermeņa temperatūrai, klepum, rīkles iekaisumam, apgrūtinātai elpošanai u.c.:

 • jāierobežo kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām,

 • nekavējoties jāzvana 113 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam,

 • jāinformē NMPD ārstniecības personas par simptomiem un ceļojumu uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām.

Ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bija ceļojumā kādā no koronavīrusa izraisītās slimības COVID–19 skartajām valstīm vai teritorijām, speciālisti iesaka:

 • bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,

vecākiem:

 • sazināties ar ģimenes ārstu,

 • sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma.

Ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu. Ja simptomi parādās, nekavējoties jāzvana 113 un jāinformē ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu.

Izglītības iestāžu vadītāji tiek aicināti apzināt iespējamus gadījumus, kad bērni devušies ceļojumā uz vīrusa skartajām teritorijām, uz kurām noteikti īpaši pasākumi un informēt bērnu vecākus par minētajām rekomendācijām.

Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību COVID–19, bet situācija pasaulē un arī Eiropā ir mainīga, tādēļ aicinām aktuālajai informācijai sekot līdzi SPKC mājas lapā: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757

*VOMK ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt veselības nozares institūciju saskaņotu darbību ārkārtas medicīniskajā situācijā un ārkārtas sabiedrības veselības situācijā. VOMK piedalās pārstāvji no Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Slimību profilakses un kontroles centra, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Zāļu valsts aģentūras, Valsts asinsdonoru centra, Veselības inspekcijas, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas.

Fakti par COVID-19 (27.02.2020.)

 • No 28. februāra tiek paplašināts koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 skarto valstu un teritoriju, uz kurām attiecināti īpaši piesardzības pasākumi saraksts, tādējādi skarto teritoriju saraksts ir šāds:

Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlija – Romanja, Pjemonta apgabali;

Japāna;

Singapūra;

Dienvidkoreja;

Irāna;

Ķīna

 • No 28. februāra tiek mainīts dienestu rīcības algoritms, kā nodrošina laboratoro izmeklēšanu personai, kura atgriezusies no koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19skartajām valstīm un teritorijām, uz kurām attiecināt īpaši piesardzības pasākumi un kurai ir vieglas elpceļu infekcijas pazīmes.

 • Turpmāk personas, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies saslimšanas simptomi – paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums u.c – netiks uzreiz vestas ar NMPD uz RAKUS vai BKUS analīžu veikšanai. Tā vietā pie personām dosies ārstniecības persona, kura paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei, bet pati persona paliks mājās karantīnā. Šobrīd tiek risināts jautājums, kā šāda kārtība tiks nodrošināta reģionos.

 • Analīžu rezultāti tiks paziņoti pašai personai telefoniski. Par izmeklējumu rezultātiem informēs SPKC.

 • Ja izmeklējumu rezultāti uz COVID-19būs negatīvi, personai tiks noteikts mājas režīms līdz pilnīgai slimības pazīmju izzušanai. Pēc telefoniskas saziņas ģimenes ārsts personai izsniegs darbnespējas lapu. ,

 • Ja personai apstiprinās saslimšanu ar COVID-19, personas stacionēšana notiks RAKUS vai BKUS. Pēc informācijas saņemšanas no SPKC NMPD sazināsies ar konkrēto personu un pēc tam viņu nogādās slimnīcā.

 • Par saslimšanas atklāšanu RAKUS informēs SPKC, lai speciālisti varētu informāciju nodot NMPD, kas veiks pacienta nogādāšanu slimnīcā, un uzsākt epidemioloģisko izmeklēšanu un apzināt kontaktpersonas.

Būtiski zināt!!!

 • NMPD ārstniecības personai, kura dosies paņemt analīžu materiālus laboratoriskai pārbaudei uz COVID-19, katru dienu tiks izstrādāts loģistikas maršruts. Tas nozīmē, ka brīgādes darba laiks būs no 8:00 līdz 22:00 un šajā laikā brigāde ieradīsies pie pacienta. Uz šīs brigādes darbu netiek attiecināts MK noteikumos noteiktie NMPD brigāžu ierašanās laiki uz izsaukumiem dzīvībai bīstamās situācijās;

 • Paraugu piegāde laboratorijai notiks atkarībā no brigādes maršruta un darba apjoma. Maksimālais laiks paraugu nogāde laboratorijā būs 12 stundas, bet tas neizslēdz to, ka paraugu laboratorijai piegādās stundas laikā, ja tas būs iespējams.

 • Persona informāciju par parauga laboratorās izmeklēšanas rezultātiem saņems maksimāli 24 stundu laikā, bet ja tas būs iespējas arī īsākā laikā periodā.

TOP Komentāri

avatar