Aktuāla tēma – Feminisms Latvijā

Turpinot oktobrī notikušo diskusiju par tikumību Raiņa un Aspazijas mājā, 6. novembrī notika žurnālistes Ritas Rudušas vadīts vakars par feminismu. Pasākumu ievirze ir saistīta ar mūsdienās aktuālām sociālpolitiskām tēmām, kas savulaik bija nozīmīgas arī Rainim un Aspazijai.

Rita Ruduša par diskusiju: “Par atspēriena punktu sarunai kalpojusi Aspazijas publicistika par sieviešu tiesībām. Aspazija jau 19. gadsimta beigās izvirzīja šo jautājumu publiskajā dienas kārtībā, pārliecinoši argumentējot, kāpēc sievietes izglītība un līdzdalība tautsaimniecībā un valsts pārvaldē ir visas sabiedrības interesēs. Vai un kā saruna par feminismu mainījusies kopš Aspazijas laikmeta? Diskusijā aplūkosim tēmu ietekmējošos faktorus – izglītība, populārās kultūras atsauces un politiskā retorika – un identificēsim tēmas galvenos nesējus publiskajā telpā, mēģinot saprast, kāda ir feminisma “temperatūra” šodienas Latvijas sabiedrībā.

Diskusijā piedalījās:

Inga Gaile – dzejniece, proziste un dramaturģe. Klāva Elsberga, Annas Dagdas fonda un Ojāra Vācieša prēmiju laureāte, Prozas lasījumu balvas ieguvēja. Dzejoļu krājumu “Laiks bija iemīlējies”, “Raudāt nedrīkst smieties”, “Kūku Marija” un “Migla” autore. “Sieviešu stendapa” izveidotāja.

Vents Vīnbergs – diplomēts arhitekts, kurš profesijā piedalās, par to rakstot, sarunājoties un vingrinoties scenogrāfijā.

Baiba Rubesa – biznesa vadītāja, no 2015. līdz 2018. gadam B. Rubesa bija Baltijas valstu kopuzņēmuma AS “RB Rail” valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore. Kopš 2016. gada B. Rubesa ir Latvijas elektroenerģijas uzņēmuma “Latvenergo AS” padomes Cilvēkresursu komitejas sastāvā.

Kārlis Vērpe – ir studējis filozofiju, aizstāvējis disertāciju, kas veltīta attēla apziņas fenomenoloģijai, pasniedz nodarbības filozofijā un fotogrāfijas ideju vēsturē dažādās izglītības iestādēs. Cenšas domāt un saprast, arī fotogrāfiju un ar to saistītas problēmas.

TOP Komentāri

avatar