Aicinām lasīt grāmatas no Helmara Rudzīša lasītavas

2014. gada decembrī Rīgas Centrālajā bibliotēkā (RCB) filiālbibliotēkā „Avots” (Stabu ielā 64) sadabībā ar Amerikas latviešu laikrakstu „Laiks” tika atklāta izdevēja Helmara Rudzīša lasītava. 

Iespēja iekārtot šādu lasītavu RCB filiālbibliotēkā „Avots” radās, pateicoties izdevēja Helmara Rudzīša pēcteču bagātīgajam apgāda „Grāmatu Draugs” izdoto grāmatu dāvinājumam, kas ar Amerikas latviešu laikraksta „Laiks” atbalstu tika nodots glabāšanā pilsētas publiskajai bibliotēkai.

 Pasākumā tika prezentēts arī RCB darbinieku sagatavotais bibliogrāfiskais rādītājs „Helmars Rudzītis un izdevniecības „Grāmatu draugs” darbība trimdā”. RCB speciālisti apzināja apgāda trimdas laika izdevumus, sagatavoja pilnu šo iespieddarbu rādītāju laika posmam no 1946. gada līdz 1992. gadam un sameklēja trūkstošās grāmatas, lai kolekcija būtu iespējami pilnīgāka. Rādītājā apkopoti gan izdevniecības „Grāmatu Draugs” izdevumi, gan raksti par Helmaru Rudzīti un viņa izdevējdarbību.

1926gadā dibinātais „Grāmatu Draugs” Latvijas grāmatniecībā piedzīvojis visgarāko mūžu. Pirmās Latvijas Republikas laikā „Grāmatu Draugs” pilnībā izmainīja grāmatu tirgu, pateicoties izdevējdarbībā izmantotajai reklāmai un abonēšanas sistēmai. Apgāds praktizēja lielas tirāžas un grāmatas pārdeva tikai par 1 latu. Grāmatu atpazīstamību tirgū veicināja arī Sigismunda Vidberga veidotā apgāda zīme. “Grāmatu Draugs” izdeva labāko trimdas rakstnieku darbus, Šeit minami Anšlavs Eglītis, Andrejs Eglītis, Zenta Mauriņa, Ilze Šķipsna, Alfreds Dziļums, jānis Klīdzējs, Gunars Janovskis un daudzi citi.”Grāmatu draugs” izdeva arī aizrobešu autoru, piemētram Ēriha Marijas Remarka, Jaroslava Hašeka un citu darbus. 

No 1946. līdz 1992. gadam „Grāmatu Draugs” darbību turpināja trimdā, jo Helmars Rudzītis izceļoja uz Vāciju un pēc tam pārcēlās uz dzīvi ASV. „Savienotajās Valstīs H.Rudzīša apgāds un tā izdotais laikraksts „Laiks” izveidojās par vienu no lielākajiem kultūras un informācijas centriem ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešiem,” raksta grāmatniecības vēsturnieks Konstantīns Karulis.

Par mūža ieguldījumu latviešu kultūras attīstībā Helmaram Rudzītim 1993.gadā tika piešķirts Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora grāds, bet 1995. gadā izdevējs apbalvots ar V pakāpes Triju Zvaigžņu ordeni.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar