1.aprīlī atklās Ādažu vidusskolas pirmsskolu

1.aprīlī plkst. 9.00 Ādažos darbu sāks Ādažu vidusskolas pirmsskola. Lai Ādažu vidusskolā izveidotu pirmsskolu, Ādažu vidusskolas 2020.gada budžetā iekļautie finanšu līdzekļi 200 800 eiro apmērā tika novirzīti vidusskolas C korpusa remontdarbu veikšanai – ventilācijas, ugunsdrošības, elektroinstalācijas, garderobes, kabinetu,  ēdnīcas telpas un mēbeļu iegādei.

Plānots, ka jaunā pirmsskola kopumā varēs uzņemt  100 bērnus – 5 pirmsskolas grupas, taču šajā pavasarī savas pirmsskolas gaitas šajā iestādē uzsāks 53 bērni –– 2016., 2017. un 2018. gadā dzimušie, jo vairākums vecāku, kuru bērni šobrīd apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi, vēlējās, lai līdz mācību gada beigām bērni paliktu līdzšinējā mācību iestādē. 

2021.gada 1.septembrī Ādažu vidusskolas pirmsskolā plānots izveidot vēl divas bērnudārza grupas. Šobrīd darbu sāks 3 grupas – viena 2016.gadā dzimušajiem bērniem, viena – 2017.gadā dzimušajiem un vēl viena – 2018.gadā dzimušajiem bērniem. Janvārī notika pieteikšanās uz vakantajām pedagogu un atbalsta komandas amata vietām jaunajā pirmsskolā, notika darba intervijas, un Ādažu vidusskolas vadība izvēlējusies profesionālus, radošus, erudītus pedagogus un speciālistus darbam ar bērniem. Ādažu vidusskolas pirmsskolas vīzija ir radīt atvērtu, radošu, uz kompetenču izglītību balstītu ne tikai mācību procesu, bet arī vidi. Vidi, kurā ikviens bērns, darbinieks un bērna vecāki justos droši par savu bērnu gaitām, apgūstot prasmes un iemaņas. “Ticam, ka spēsim sajust un sadzirdēt ikviena bērna vajadzības, ticam, ka mums viss izdosies,” pārliecināts Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa. 

Pēc skaita šī būs jau trešā pašvaldības izglītības iestāde, kas uzņems pašvaldībā deklarētos pirmsskolas vecuma bērnus. Pēc apvienošanās ar Carnikavas novadu kopējais pirmsskolas izglītības iestāžu skaits novadā sasniegs piecas. 

Kā ziņojām iepriekš, lai pilnveidotu bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestādēs, dome lēma izveidot Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs komisiju, kas nodrošinās bērnu uzņemšanas procesa pārraudzību, ievērojot attiecīgus normatīvos aktus. Līdzīgas komisijas jau veiksmīgi darbojas citās pašvaldībās, piemēram Mārupes un Ķekavas novadā. Bērnu uzņemšanas komisija Ādažu novadā darbosies 7 cilvēku sastāvā, kur būs domes Administrācijas darbinieki,   abu pirmsskolas izglītības iestāžu padomju pārstāvji un novada iedzīvotāju pārstāvis.  

Ādažu vidusskolas C korpusa pārbūve veikta atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem par higiēnas prasībām iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu. 

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar