Konference par Latvijas zīmola tēla veidošanu.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas eksportējošu uzņēmumu atbalsta kustības The Red Jackets apaļā galda diskusijas „Latvijas eksporta zīmola valsts tēla veidošana” ietvaros, piedaloties dažādu nozaru pārstāvju un valsts institūciju pārstāvjiem, tika secināts, ka ir nepieciešams radīt vienotu un integrētu valsts eksporta zīmolvedības komunikācijas platformu, lai Latvijas uzņēmējiem izejot eksporta tirgos būtu vienots un skaidri izprotams vēstījums. Papildus tam ir jāvienojas par atbildību sadali, veidojot vienotu Latvijas tēla komunikācijas stratēģiju, lai tā būtu strukturēta un darbotos sinerģijā ar visām iesaistītajām pusēm komunikācijai ārpus Latvijas.

 

Kustības The Red Jackets pētījumā par Latvijas eksporta tirgu, Latvijas lielākie eksportējošie uzņēmumu pārstāvji vairākkārtīgi ir uzsvēruši, ka galvenajai valsts lomai eksporta veicināšanā vajadzētu būt ilgtermiņa eksporta vīzijas un stratēģijas izstrādei konkrētas eksporta politikas ietvaros, kā arī Latvijas tēla veidošanai eksporta tirgos. Tajā pašā laikā eksportējošie uzņēmumi norāda, ka Latvijai šobrīd netiek veidota mērķtiecīga un stratēģiska komunikācija ārējos tirgos.

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone:

Latvijas tēls un eksporta zīme ir liekama ar vienlīdzības zīmi. Līdz ar to ir svarīgi, lai uzņēmumi, valsts institūcijas un citas organizācijas vienotos par integrētu un strukturētu valsts eksporta tēla komunikācijas platformas izveidi. Tāpat ir svarīgi, lai visa tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem nepieciešamā informācija eksporta attīstīšanai būtu pieejama  vienkopus. Šobrīd eksporta attīstības padome jau veic lielu darbu, apzinot un vērtējot Latvijas eksportspējas ilgtspējību ilgtermiņā. Pēc 21. novembra notikuma, kurš,  skaļi izskanot ārzemju masu medijos, ir atstājis iespaidu uz Latvijas tēlu, mums jāspēj iziet no šīs situācijas vienotākiem, gudrākiem un stiprākiem. Šodien iesāktā diskusija ir jāturpina, un ar kopīgiem spēkiem, iesaistot valsts un privāto sektoru,   jāvienojas ar kādiem rīkiem to panākt un īstenot.

 

Kustības „The Red Jackets” pārstāve Inese Andersone:

Veiksmīgi uzņēmumi veido savu zīmolu, kas ietver sevī ziņu un komunikācijas stratēģiju, kas tiek mērķtiecīgi īstenota komunikācijai ar konkrētu mērķa auditoriju. Sekmīgai valsts ekonomiskā tēla veidošanai ārējos tirgos ir nepieciešama gan eksporta vīzija un stratēģija, gan ziņa, kas ir iekodēta zīmolā, gan komunikācijas stratēģija, un konkrēti definēta mērķa auditorija, kurai šī ziņa tiek nogādāta. Līdz art to ir nepieciešams radīt vienotu un integrētu valsts eksporta zīmolvedības komunikācijas platformu, sinerģijā ar visu nozaru pārstāvjiem. 

 

Latvijas Tūrisma Valsts Aģentūras direktors Armands Slokenbergs:

Vienotai komunikācijai ārpus valsts ir ļoti būtiska visu iesaistīto pušu sadarbība un stratēģiskā sinerģija, radot vienotu platformu plānotai un strukturētai zīmolvedības komunikācijai ārpus valsts.  Latvijas kā tūrisma gala mērķa tēla veidošanā viens no veiksmes faktoriem ir sajūtu un pozitīvu emociju radīšana – tie ir elementi, kas valsts zīmolam rada pievienoto vērtību. Tāpat arī veidojot eksporta zīmola komunikāciju svarīga ir vienotas un praktiski pielietojamas zīmolvedības komunikācijas platformas izveide, lai valsts tēla komunikācija ārpus valsts būtu vienota un sinerģiska. Tikpat būtiski radīt vienotu valsts vizuālās identitātes simbolu, jo vienota zīmola neesamība valstij kopumā piespiedu kārtā šo funkciju liek pildīt valsts tūrisma zīmolam, kas ne vienmēr ir atbilstošs un piemērots visām tautsaimniecības nozarēm un valsts tēla aspektiem, kas komunicē ārpus valsts teritorijas.

 

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš:

Veidojot Latvijas eksporta zīmola komunikācijas stratēģiju ir nepieciešams būt sazobē ar valsts Nacionālā attīstības plāna stratēģiju, lai visas aktivitātes kopumā veicinātu ekonomikas attīstību un izrāvienu. To iespējams paveikt attīstot eksportu, produktivitāti un izceļot Latvijas kā valsts stiprās puses, piemēram, ģeogrāfisko novietojumu, zināšanas un mentalitāti, kā arī to, ka Latvija ir zaļākā valsts pasaulē, ir mūsu vērtība, kas viennozīmīgi jāizmanto. Lai veiksmīgi attīstītu Latvijas tēla zīmolvedības politiku nav nepieciešams radīt jaunu institūciju, bet jāveicina jau esošā Latvijas institūta darba kapacitāte un kopā ar dažādu eksportējošu nozaru pārstāvjiem jāvienojas par stratēģiskiem un vienotiem valsts zīmola komunikācijas risinājumiem, kas sinerģiski kalpo visām iesaistītajām pusēm.

 

LDzCargo valdes Priekšsēdētājs Guntis Mačs:

Latvijas Dzelzceļš starptautiski, it īpaši, transporta un loģistikas nozares profesionāļu vidū ir augsti novērtēts, atpazīstams zīmols ar stipru reputāciju. LDzCargo vairāk nekā 95 procentus no saviem pakalpojumiem eksportē. Zīmols, arī LDzCargo zīmols, ir solījums klientam un klienta ticība par noteiktas kvalitātes pakalpojumu saņemšanu. Mēs šo solījumu turam un turēsim. Komunikācijā ir svarīgi turēt solījumus un sadarbības partneriem nozīmē ļoti daudz. Nereti runājot par valsts zīmola komunikāciju, mēs vairāk vēršam uzmanību uz iespējami nepieciešamiem īslaicīgiem risinājumiem, taču neskatām to pēc būtības. Ir svarīgi vienoties par to, kas pašai valstij un nozaru pārstāvjiem ir izdevīgi, lai komunicētu un radītu valsts tēlu ārpus Latvijas robežām.  Manuprāt, trīs vaļi uz kā būtu jābūvē valsts zīmols – politiskā stabilitāte, ilgtermiņa nodokļu politika un pragmatisms.

Foto: Madara Soste

Lasi vēl

TOP Komentāri

Komentē anonīmi vai Ienāc profilā, lai komentētu
avatar

Populāri

Runā

Jaunākais

Interesanti

Nejauši